Tutaj znajdziesz wykaz zakładów rzemieślniczych
zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim

Link do pobrania w wersji PDF