Skład Zarządu:

Ryszard Glapa   –   Starszy Cechu

Stanisław Kuroszczyk   –   I Podstarszy Cechu

Mirosław Morisson   –   II Podstarszy Cechu

Ewa Ibron   –   Sekretarz

Jan Bugajski   –   Członek

Jolanta Musialska – Członek

Andrzej Prokop   –   Członek

Dorota Zwierz   –   Członek

Krystyna Ziemkowska   –   Kierownik Biura Cechu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Tomasz Glapa   –   Przewodniczący

Anna Włodarczyk   –   Zastępca Przewodniczącego

Kinga Łojek-Kałużna   –   Sekretarz