Historia Cechów

 

Cech Krawców i Kuśnierzy – 1553 rok
Cech Szewców – 1715 rok
Cech Stolarzy – 1731 rok
Towarzystwo Czeladzi – 1870 rok
Towarzystwo Przemysłowe – 1918 rok
Powiatowy Związek Cechów – 1945 rok
(Izba Rzemieślnicza – Poznań)
Okręgowy Związek Cechów – 1950 rok
Cech Rzemiosł Różnych – 1953 rok
(Izba Rzemieślnicza – Kalisz)